Wat doet de fysiotherapeut

Het allereerste dat de fysiotherapeut doet, is zich een zo volledig mogelijk beeld vormen van uw klachten. We doen dat door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan stellen we samen met u een behandelplan op. Dit is maatwerk. We werken natuurlijk met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders dan andere, is elke klacht anders dan andere en reageert elk lichaam anders dan andere.

Het behandelplan voorziet in een aantal fysiotherapeutische sessies van (meestal) een half uur. Oefen- en bewegingstherapie zijn doorgaans belangrijke onderdelen van het behandelplan. Deze therapie is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te verbeteren en spierkracht te vergroten. Ook kan het van belang zijn om een betere houding aan te leren, het evenwichtsgevoel te verbeteren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te leren ontspannen.

Lees meer